Aleja Piastów 11/1, 52-424 Wrocław, Dolny Śląsk
71-357-75-17
Strona główna O nas O firmie
Rzeczoznawcy Waldemar Biliński Grzegorz Keck
Usługi Klienci, realizacje, referencje Firmy wspópracujšce Kontakt.
Wrocławskie Centrum Wyceny s.c.
52-424 Wrocław, Dolny Śląsk,
Aleja Piastów 11/1
tel./fax 71-357-75-17
NIP 894-19-50-985,
REGON 930970135
Waldemar Biliński, tel. 601 720 317
e-mail: w.bilinski@wcw.com.pl
Grzegorz Keck, tel. 693 454 175
e-mail: grzegorz.keck@gmail.com
O firmie
Wrocławskie Centrum Wyceny s.c. to działająca od 1997 r firma, której współwłaściciele posiadają wieloletnią praktykę i duże doświadczenie w wycenie:
 • nieruchomości
 • przedsięwzięć inwestycyjnych
 • przedsiębiorstw
 • maszyn i urządzeń
 • analizie marketingowej
 • Firma specjalizuje się w wykonywanej przez specjalistów szybkiej i solidnej obsłudze w zakresie:
 • kompleksowej wyceny nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • analiz opłacalności inwestycji
 • usług geodezyjnych
 • Jako specjaliści sporządziliśmy kilka raportów dotyczących rynku nieruchomości w odniesieniu do planowanych inwestycji budowy dużych kompleksów handlowo – rozrywkowych.
  Wrocławskie Centrum Wyceny w swej strategii rozwoju oparła się na zasadach „Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych” opisanych w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych. Współwłaściciele firmy ustalili, iż opracowania cechować się będą przede wszystkim:
 • rzetelnością, dokładnością, bezstronnością, skrupulatnością – (zachowanie godne rzeczoznawcy majątkowego pełniącego funkcję osoby zaufania publicznego)
 • fachowością i profesjonalizmem – ustawiczne kształcenie rzeczoznawców sporządzających wycenę
 • terminowością
 • poufnością z zachowaniem zasady nie ujawniania tajemnicy zamawiającego
 • Dzięki uprawnieniom rzeczoznawcy majątkowego członkowie zespołu mogą sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • Posiadamy niezbędne uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jako zarządcy w stosunku do nieruchomości zapewniamy:
 • prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 • bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości,
 • właściwą gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
 • Zabrania się kopiowania, modyfikowania oraz wykorzystywania bez zgody autora materiałów zawartych na stronie internetowej.
  Stronę wykonał - Radosław Marzec - radoslaw.marzec@vp.pl - Copyright © 2013