Loading

Informacje


Cele wyceny


Każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Cel wyceny na podstawie konkretnej potrzeby określa Zamawiający. W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy w oparciu o odpowiednie przepisy prawa i standardy zawodowe określa:

 • zakres wyceny,
 • rodzaj określonej wartości,
 • podejście,
 • metodę i ewentualnie technikę wyceny,

Wrocławskie Centrum Wyceny w procesie wyceny szacowania wartości nieruchomości sporządza operaty szacunkowe na potrzeby:

 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy dla potrzeb banków,
 • przekształcenie praw spółdzielczych (lokatorskie, własnościowe) w prawo własnościowe sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego a także nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży nieruchomości jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
 • wygaśnięcia trwałego zarządu - zwrot nakładów,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
 • określenia opłaty adiacenckie,
 • odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi,
 • sprzedaży lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
 • ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnej,
 • wyceny na potrzeby spraw sądowych,
 • oraz w innych celach.