Loading

Rzeczoznawcy


Rzeczoznawca majątkowy Grzegorz Keck

Rzeczoznawca majątkowy Grzegorz Keck

mgr inż.


Grzegorz Keck ur. w 1957 r.; magister inż. geodezji (1981) absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu w specjalności geodezja urządzeń rolnych; nr uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości 1870 uzyskany i nadany przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1996 roku; nr uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji 7703 uzyskany i nadany przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1987 roku; od kilku kadencji członek zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu; w 1997 r. zdany egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Przekształceń Własnościowych; autor i współautor wielu analiz i opracowań dotyczących rynku nieruchomości.


Specjalista o dużym doświadczeniu w dziedzinach:

 • wyceny nieruchomości
 • wyceny przedsiębiorstw
 • usług geodezyjnych

 • Od 1987 r. - posiada uprawnienia geodezyjne nr 7703 uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji.
 • 1996 r. - uzyskuje uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości Nr 1870 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • 1996 r. - czynnie zajmuje się wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw i analizą opłacalności inwestycji
 • 1997 r. - egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Przekształceń Własnościowych
 • 1996 r. - Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 1997 r. - ukończenie kursu w zakresie "Szacowania wartości nieruchomości nabywanych pod autostrady" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych oraz agencję Budowy Autostrad
 • 1999 r. - ukończenie kursu "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora podatkowego" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych
 • 1997 r. - uczestnictwo w warsztatach "Wpływ autostrady na wartość nieruchomości na terenach przyległych" zorganizowanych przez Wschodnioeuropejską Fundację Nieruchomości oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • 1997 r. - ukończenie kursu "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych
 • 1998 r. - ukończenie "Studium biegłego sądowego".
 • 1998 r. - ukończenie kursu w zakresie wyceny przedsiębiorstw 1999 r. - ukończenie kursu "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora podatkowego" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych
 • 2000 r. - uczestnictwo w seminarium "Wycena ograniczonych praw rzeczowych; Prawo użytkowania wieczystego w wycenie; Opłaty adiacenckie; Wycena mienia pozostawionego za granicą" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2000 r. - uczestnictwo w seminarium "Wybrane zagadnienia wyodrębniania i wyceny nieruchomości lokalowych w świetle obowiązujących przepisów" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2001 r. - uczestnictwo w seminarium "Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości, stan przepisów i aktualne problemy w zakresie wyceny nieruchomości. Wymagania banków w zakresie wyceny nieruchomości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2001 r. - uczestnictwo w I edycji szkolenia zorganizowanego przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny dotyczącym określania wartości bankowo – hipotecznej dla potrzeb banku hipotecznego
 • 2002 r. - uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanego przez RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. dotyczącym określania wartości bankowo – hipotecznej dla potrzeb banku hipotecznego
 • 2002 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Zmiany w przepisach prawa dotyczących rzeczoznawców majątkowych. Problemy związane z wyceną nieruchomości na potrzeby księgowe i rachunkowości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2003 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych dla potrzeb banków i instytucji finansowych" zorganizowanym przez wydawnictwo BOMIS
 • 2003 r. - uczestnictwo w seminarium "Wyznaczanie stóp zwrotu dla potrzeb wyceny nieruchomości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2004 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Wycena nieruchomości w świetle aktualnych uregulo- wań prawnych"
 • 2006 r. - 2011 r. - liczne kursy szkolenia i sympozja

Certyfikaty