Loading

Współpraca


WCOGK s.c.

Wrocławskie Centrum Obsługi Geodezyjno-Kartograficznej zostało utworzona w 1999 roku. Przez 14 lat istnienia na rynku zrealizowało wiele przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego. Firma specjalizuje się zarówno w przeprowadzaniu dużych oraz mniejszych podziałów nieruchomości, jak i w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. WCOGK s.c. dysponuje najnowszym sprzętem pomiarowym oraz wykwalifikowaną kadrą uprawnionych geodetów, dla których nie istnieje pojęcie "niemożliwe".

Firma świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie wykonywania:

 • map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w wersji analogowej lub cyfrowej;
 • tyczenia budynków; pomiarów inwentaryzacyjnych;
 • geodezyjnej obsługi inwestycji kubaturowych i liniowych; pomiarów i obliczania mas ziemnych; podziałów nieruchomości;
 • wznowienia znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych;
 • rozgraniczanie nieruchomości;
 • map do celów prawnych.

Wyniki pomiarów opracowywane są z wykorzystaniem oprogramowania inżynieryjnego i przedstawione w czytelnym graficznym oraz cyfrowym (*.dgn, *.dwg, *.dxf) formacie, odpowiadającym indywidualnym potrzebom klienta.


Kuźnicki & Pasieka - Kancelaria Radców prawnych

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka” to nowoczesna i profesjonalna firma świadcząca usługi prawne na polskim rynku. Partnerzy Kancelarii zdobywali swoje bogate doświadczenie zawodowe będąc sędziami. Obecnie korzystając z tego waloru czynnie działają jako radcy prawni.

W zespole pracują również - radcowie prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz specjaliści z zakresu zarządzania należnościami, ekonomii i finansów.

Przyjęta strategia rozwoju, odpowiednia struktura organizacyjna, a także nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają szybki i bezpieczny przepływ informacji między Kancelarią a jej Klientami. Stosowane metody działania, wysoki poziom świadczonych usług pozwalają Kancelarii na skuteczne reprezentowanie interesów Klientów.

Umiejętnie wykorzystywane są także możliwości współpracy z firmami partnerskimi tworząc model zupełnej i kompeksowej obsługi w Konsorcjum z:

 • Renomowaną firmą świadczącą usługi call center;
 • Biurem obsługi nieruchomości;
 • Biurem rachunkowym i doradcą podatkowym;
 • Kancelariami notarialnymi i komorniczymi;
 • Agentami ubezpieczeniowymi.

Tax Advisor Group Sp. z o.o.

"Tax Advisor Group" Sp. z o.o. jest firmą doradczą, która została założona przez doświadczonych doradców podatkowych. Oprócz doradztwa Firma jest Biurem Rachunkowym z indywidualnym podejściem do każdego Klienta i zajmuje się prowadzeniem dokumentacji podatkowej małych i dużych firm.

"Tax Advisor Group" Sp. z o.o. posiada swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13


Avanta - auditors & advisors

AVANTA jest nowoczesną firmą audytorsko-doradczą, założoną przez grupę specjalistów wywodzących się z największych międzynarodowych firm doradczych. Stanowimy zespół ekspertów dysponujących wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą fachową, zdobytą w trakcie realizacji projektów na rzecz największych podmiotów krajowych i zagranicznych.

AVANTA oferuje usługi audytorskie i doradcze świadczone przez zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów krajowych i zagranicznych. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi firmami doradztwa podatkowego i prawnego, biurami rachunkowymi, ekspertami w zakresie wyceny nieruchomości oraz innych dyscyplin. Usługi świadczy zarówno w Polsce jak i krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

Podstawowy zakres usług obejmuje:

 • audyt i rachunkowość,
 • doradztwo transakcyjne,
 • doradztwo strategiczne,
 • doradztwo operacyjne,
 • szkolenia.

ABM - rzeczoznawstwo

Początki firmy ABM sięgają 2005 roku, kiedy to została ona założona we Wrocławiu przez osoby wcześniej bezpośrednio związane z branżą ubezpieczeniową. Dogłębne poznanie rynku ubezpieczeń i doświadczenia na nim zdobyte, zaowocowały dużą wiedzą i wysoką sprawnością odnajdywania się i poruszania po nim. Doświadczenia te pozwoliły także dobrze zaznajomić się z realnymi potrzebami Klientów i wypracować taką ofertę, która wychodziłaby naprzeciw Ich potrzebom i oczekiwaniom. Blisko półtora tysiąca zawartych umów daje uzasadnione podstawy do stwierdzenia, iż udało się ją stworzyć.

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat mieli Państwo wypłacone odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy samochodów, to niemal na pewno jego wartość została zaniżona. Należną kwotę można próbować uzyskać samemu (wezwanie do zapłaty – odpowiedź odmowna – droga sądowa; potrzebny czas: dwa lata) lub podjąć te czynności z pomocą innych firm. Firma ABM odkupi od Państwa prawo do zaniżonej części odszkodowania. W wyniku podpisanej umowy (tzw. cesja wierzytelności) zostanie Państwu wypłacona gotówka, a wspomniane prawo przejdzie na firmę ABM.

Ponadto, mogą się Państwo zwrócić do firmy ABM w celu weryfikacji czy naliczone i wpłacone Państwu przez towarzystwo ubezpieczeń odszkodowanie nie zostało zaniżone. Jeśli miało to miejsce, ABM ustali jego prawidłową wysokość.


Tomasz Koczwara - doradztwo kredytowe

Tomasz Koczwara jest doradcą i analitykiem kredytowym, współpracującym z firmą Gold Finance w ramach projektu Grande Soldi oraz z portalem Hipotekaplus.pl. Kredytami hipotecznymi, także firmowymi i gotówkowymi, zajmuje się od kilku lat.

Na swoim blogu opisuje wybrane przypadki oraz korzystne, a mniej znane produkty czy procedury bankowe. Do tej pory zrealizował wnioski o łącznym wolumenie przekraczającym 25 000 000 PLN.

Sam o sobie pisze: "Nie udaję, że wiem wszystko, ale wiele niestandardowych sytuacji dane już mi było przerobić. Mam ograniczone zaufanie do funduszy inwestycyjnych i nie staram się udowodnić, że im więcej ubezpieczeń w kredycie tym lepiej".