Loading

Rzeczoznawcy


Waldemar Biliński

Rzeczoznawca majątkowy Waldemar Biliński

mgr inż.


Waldemar Biliński ur. w 1972 r.; magister inż. budownictwa (1996) absolwent Politechniki Wrocławskiej w specjalności budowlano - technologicznej; nr uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości 2338 uzyskany i nadany przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rzeczoznawca. Od 2003 r członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od kilku kadencji członek Komisji Opiniowania Wycen działającej w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Waldemar Biliński jest doradcą na rynku nieruchomości specjalizującym się w wycenie nieruchomości, przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć inwestycyjnych dla potrzeb sektora bankowego oraz podatkowo–skarbowego. Waldemar Biliński jest autorem i współautorem wielu analiz i opracowań dotyczących rynku nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu podczas sporządzania wycen dla banków oraz na inne potrzeby, posiadacie Państwo gwarancję usług najlepszego specjalisty.


 

 • 1996 r. - absolwent Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu organizowanego przez Central Connecticut State University of New Britain, Connecticut i Politechnikę Wrocławską
 • 1997 r. - uzyskuje uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości Nr 2338B> nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • 1997 r. - rozpoczyna działalność gospodarczą, zajmuje się wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw i analizą opłacalności inwestycji
 • 1997 r. - ukończenie kursu w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • 1997 r. - ukończenie kursu w zakresie "Szacowania wartości nieruchomości nabywanych pod autostrady" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych oraz agencję Budowy Autostrad
 • 1997 r. - uczestnictwo w warsztatach "Wpływ autostrady na wartość nieruchomości na terenach przyległych" zorganizowanych przez Wschodnioeuropejską Fundację Nieruchomości oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • 1997 r. - ukończenie kursu "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych
 • 1998 r. - ukończenie "Studium biegłego sądowego" 1998 r. - ukończenie kursu w zakresie wyceny przedsiębiorstw
 • 1999 r. - ukończenie kursu "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora podatkowego" organizowanego przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych
 • 2000 r. - uczestnictwo w seminarium "Wycena ograniczonych praw rzeczowych; Prawo użytkowania wieczystego w wycenie; Opłaty adiacenckie; Wycena mienia pozostawionego za granicą" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2000 r. - uczestnictwo w seminarium "Wybrane zagadnienia wyodrębniania i wyceny nieruchomości lokalowych w świetle obowiązujących przepisów" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2001 r. - uczestnictwo w seminarium "Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości, stan przepisów i aktualne problemy w zakresie wyceny nieruchomości. Wymagania banków w zakresie wyceny nieruchomości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2001 r. - uczestnictwo w I edycji szkolenia zorganizowanego przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny dotyczącym określania wartości bankowo – hipotecznej dla potrzeb banku hipotecznego
 • 2001 r. - ukończenie specjalistycznego kursu z zakresu zarządzania nieruchomościami organizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości członka Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • 2002 r. - uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanego przez RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. dotyczącym określania wartości bankowo – hipotecznej dla potrzeb banku hipotecznego
 • 2002 r. - uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanego przez ING Bank Śląski Oddział Regionalny we Wrocławiu dotyczącym określania wartości bankowo – hipotecznej dla potrzeb banku hipotecznego
 • 2002 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa, plan finansowy, wycena przedsiębiorstwa. Seminarium oraz warsztaty z zastosowaniem komputerowego systemu analiz" zorganizowanym przez wydawnictwo BOMIS
 • 2002 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Zmiany w przepisach prawa dotyczących rzeczoznawców majątkowych. Problemy związane z wyceną nieruchomości na potrzeby księgowe i rachunkowości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2003 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych dla potrzeb banków i instytucji finansowych" zorganizowanym przez wydawnictwo BOMIS
 • 2003 r. - uczestnictwo w seminarium "Wyznaczanie stóp zwrotu dla potrzeb wyceny nieruchomości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2003 r. - uczestnictwo w seminarium "Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych" zorganizowanym przez Polską Federację Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • od 2003 r. - członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • 2004 r. - uprawnienia zawodowe – zarządca nieruchomości 2004 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Wycena nieruchomości w świetle aktualnych uregulo- wań prawnych"
 • 2005 r. - uczestnictwo w seminarium "Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego" zorganizowanym przez Polską Federację Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2005 r. - uczestnictwo w seminarium "Wycena nieruchomości podejściem dochodowym" zorganizowanym przez Polską Federację Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2006 r. - uczestnictwo w seminarium "Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych" zorganizowanym przez Polską Federację Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2006 r. - uczestnictwo w szkoleniu "Podatek VAT na obszarze nieruchomości" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 2007 r. - 2012 r. - liczne kursy szkolenia i sympozja

Certyfikaty